Avløserkurs 27-28. mars 2019, Åsgårdstrand, Vestfold.

Velkommen til avløserkurs!

I år er det Vestfold som arrangerer.

For deg som er avløser i Buskerud , Vestfold og Telemark, må du holde av disse datoene.

Her får du stor mulighet til å oppdatere deg og få nyttig informasjon om de aktuelle temaene.

StedGrand Hotell i Åsgårdstrand.

Pris:  Foreløpig pris er 2900 kr. (Vi håper å få noe støtte til dette kurset, men har ikke fått dette bekreftet enda.)

I VLT har vi satt av et fond som skal brukes til slike kurs. Dere som er avløsere i VLT vil derfor bare betale en liten egenandel. Ta kontakt for å få pris!

Påmelding innen 28. februar

 

PROGRAM

27. MARS

Kl 10.00        Velkommen!

Kl 10:05        Veterinær Anne Hege Hunskaar Tajet.

Dyrevelferd/smitteforebygging.

Koksidiose og diare-tilstander

Litt om villsvin-problematikken.

Sårstell.

(Kalving og kalvestell.)

Åpen dialog og samtale om aktuelle temaer.

Kl 12:00        Lunsj

Kl 13: 00       Anne Hege fortsetter.

Kl 14:00        Bedriftsbesøk. Besøke Gårdsand.

Kl 18:00        Middag

Aktiviteter og pep talk.

  

  1. mars

Frokost

09.00          Sauebonde Ivar A. Grimstad.

Lamming, værring og sykdommer

Åpen dialog underveis og etterpå om aktuelle temaer rundt sau (og gjeit).

11.30            Melke- og storfebonde Kari Lise Breivik.

Melk, celletall og analyse.

Kalving og kalvestell

12.00            Lunsj

13:00            Kari Lise Breivik fortsetter.

Dialog.

14:00            Gårdsbesøk.

Vi besøker Anne-Helene Sommerstad Bruserud som bla. driver med utegris.

 

Det er et ønske fra både avløsere og oss i administrasjonen at administrasjonen i fylkene er tilstede.

Dette blir sosialt og interessant 😉

Mvh
Runar, Håkon og Karina

Vestfold Landbrukstjenester SA

Landbruksvikarer - Lærlinger - Bemanning

Legg igjen en kommentar