HMS

Oppdragsgiver og landbrukstjenesten har delt arbeidsgiveransvar for avløser/landbruksarbeider. Bonden har ansvar for opplæring og arbeidsmiljø, og dokumentasjon av opplæring på arbeidsplassen. Landbrukstjenesten har plikt til å følge opp avløser ute på gården.
Vi ønsker å øke vårt fokus på HMS. Vi kommer derfor til å ta kontakt med noen av våre avløsere og oppdragsgivere og ta en gjennomgang av arbeidssituasjonen. Etter en slik runde vil oppdragsgiver få skriftlig tilbakemelding på avløserens arbeidsmiljø som han/hun kan sette i HMS/KSL perm.
Vi håper dette arbeidet vil bidra til å øke kontakten og samarbeidet mellom bonde, avløser og VLT.


NULL