Info ang Avløsertilskudd- SAU og Ammegeit

Vi har fått beskjed fra NLT om at avløsertilskuddet som ble informert om i juni inneholder feil sats på SAU og AMMEGEIT. Her er det brukt fjorårets sats i stedet for årets. Dvs 106,- for mye pr dyr. Viser til link fra landbruksdirektoratet der en kan regne ut sin egen sats; https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/sporsmal-og-svar/generelle-sporsmal/#hvordan-beregnes-hvor-mye-jeg-kan-faa-i-avloesertilskudd-

Det er viktig at alle som kommer til å benytte avløsertilskudd i løpet av året søker 15.oktober, selv om det ikke er brukt noe så langt i år. Korrigering av beløp kan gjøres innen 10. januar, men søknad må leveres innen 15. okt.

 

Vestfold Landbrukstjenester SA

Landbruksvikarer - Lærlinger - Bemanning

Legg igjen en kommentar