Kontaktinformasjon

 

TELEFONNUMMER TIL LANDBRUKSVIKARENE:

MAGNUS : 93 62 99 53

ARNFINN : 94 48 42 78

IDA : 97 47 86 40

SVEIN ERIK: 41 52 94 00

SANDRA: 93 46 03 66

 

Våre flinke Landbruksvikarer, fra venstre: Sandra, Ida, Arnfinn, Magnus og Svein Erik