Landbruksvikar

Alle bønder har rett til hjelp dersom de blir syke. Alle som har dyreproduksjon og får tilskudd til ferie/fritid, har også krav på å få refundert utgifter til avløsing ved sykdom. Hvor mye den enkelte kan få avhenger av beløpet man får til ferie/fritid-tilskudd. Satsene endrer seg som oftest hvert år.

Planteprodusenter har rett på refusjon i vekstsesongen.

For å få refundert utgifter til avløsing/hjelp under sykdom, må du ha sykemelding og dokumentasjon på utgiftene. Kostnaden ved sykdomssavløsing  er aldri høyere enn maks. dagsats som refunderes. Pr. 01.01.2014 er det kr 1500 pr. dag.

Vestfold Landbrukstjenester tok over administrasjonen av landbruksvikarordingen fra kommunene i Vestfold i 2008 og viderefører den.

Vi har pr 01.04.2019, 4 fulltidsansatte og 1 80% landbruksvikarer til å dekke Vestfold. De fem er Magnus Heian, Svein Erik Alte, Arnfinn Strand, Sandra Davidsen og Serine Ihler Jonstang. Magnus har jobbet som landbruksvikar hos oss siden 2008 og har etterhvert opparbeidet seg god kjenneskap til dyrebesetninger i Vestfold. Svein Erik er agronom fra Melsom, ansatt i VLT siden 2014 og ble landbruksvikar i 2015. Arnfinn begynte hos oss i 50% stilling som landbruksvikar i oktober 2016 og for fullt i januar 2017. Han har mange års erfaring som avløser i Trøndelag, og er en meget erfaren og stabil med det meste innen faget. Sandra er agronom fra Melsom og begynte i 40% stilling som LV i april 2015 og var vikar i 60%. Fra april 2017 begynte hun som LV i full stilling. Sandra er hovedsakelig ansatt som fast LV hos 4 kubønder i Lier. Hun stepper inn i Vestfold ved behov og ved sykdomsavløsning. Vi har dermed er meget solid stab av dyktige og erfarne fagpersoner til å steppe inn og hjelpe medlemmene våre når de trenger det:)

Når landbruksvikarene ikke jobber for bønder som er syke tar de oppdrag på ferie og fritid. Det er bare å ta kontakt med kontoret eller landbruksvikarene direkte hvis du trenger hjelp.

Telefonnummer til landbruksvikarene finner du under «Landbruksvikar» – «Kontaktinformasjon».