Landbruksvikar

Alle bønder har rett til hjelp dersom de blir syke. Alle som har dyreproduksjon og får tilskudd til ferie/fritid, har også krav på å få refundert utgifter til avløsing ved sykdom. Hvor mye den enkelte kan få avhenger av beløpet man får til ferie/fritid-tilskudd. Satsene endrer seg som oftest hvert år.

Planteprodusenter har rett på refusjon i vekstsesongen.

For å få refundert utgifter til avløsing/hjelp under sykdom, må du ha sykemelding og dokumentasjon på utgiftene. Kostnaden ved sykdomssavløsing  er aldri høyere enn maks. dagsats som refunderes. Pr. 01.01.2014 er det kr 1500 pr. dag.

Vestfold Landbrukstjenester tok over administrasjonen av landbruksvikarordingen fra kommunene i Vestfold i 2008 og viderefører den.

Vi har pr 01.01.2016 har vi 4 fulltidsansatte landbruksvikarer til å dekke Vestfold. De fire er Magnus Heian,  Marte Øien, Ida Kristin Røsland og Svein Erik Alte. Magnus har jobbet som landbruksvikar hos oss siden 2008 og har etterhvert opparbeidet seg god kjenneskap til dyrebesetninger i Vestfold. Marte er agronom og har vært ansatt i VLT siden 2013, og ble landbruksvikar i 2014. Svein Erik er agronom fra Melsom, ansatt i VLT siden 2014 og ble landbruksvikar i 2015. Ida har bachelor i husdyrvitenskap og er hovslager, starta hos oss i 2015, og fast som landbruksvikar fra 2016.

Når landbruksvikarene ikke jobber for bønder som er syke tar de oppdrag på ferie og fritid. Det er bare å ta kontakt med kontoret eller landbruksvikarene direkte hvis du trenger hjelp.

Telefonnummer til landbruksvikarene finner du under «Landbruksvikar» – «Kontaktinformasjon».