Vestfold Landbrukstjenester SA

 

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-...

Justering av påslaget.

På grunn av svekket likviditet grunnet regjeringens bestemmelse om at tilskuddet for ferie og fritidsavløsning ikke lenger kan overføres rett til avløserlaga, ser styret i VLT seg nødt til å heve påslaget på tjenester...

Lærlingene kommer!

Se artikkel og film fra Melsom Vgs angående 2+2 ordningen i Naturbruk. «Mer praksis inn i agronomutdanningen.»

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller VLT ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! VLT er alltid oppdatert på informasjon som kan være av nytte for aktive bønder. Dette tilbyr vi...

Mye nytt i 2015!

Vi ønsker alle våre ansatte, medlemmer, kunder og kontakter et riktig godt nytt år! Det skjer mye nytt i VLT i 2015: Vi tar i bruk et nytt dataverktøy; Webtemp. Dette verktøyet gjør at...

Ledig kapasitet!

Vi har ledige landbruksvikarer, avløsere og andre for korte, lange, faste eller løse oppdrag! Noen av våre faste avløsere vil gjerne ha mer å gjøre. Det er også noe ledig kapasitet på landbruksvikarene. Pass...

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.