Vestfold Landbrukstjenester SA

 

Skogplanting med VLT

Oppdragsgiver; Skogpleie AS ved Arild Nordbotten har gode erfaringer med å bruke Vestfold Landbrukstjenester AS som arbeidsgiver for ekstrahjelp til skogplanting.

Styret 2014

Her er vårt styre. Fra venstre styreleder Jon Herman Wold Hansen, nestleder Gro Anita Rød og styremedlemmene Lene S. Haslestad og Bjørnar Langklep. Øyvind Bjune, som er 1. vara og ansatte representant Siw Utsigt...

Frikort

Skal du ha frikort i år så må du bestille dette på skatteetaten. Etter 3 dager kan vi hente det elektronisk.

Maskinkatalogen 2014/2015

Nå er den her igjen, Maskinkatalogen for Vestfold 2014/2015. Våre medlemmer og annonsører skal ha fått den i postkassa, men du kan også lese den her på nett om du er medlem eller annonsør.

Ny daglig leder ansatt.

Det er ansatt ny daglig leder i Vestfold Landbrukstjenester fra 1. november. Det er Runar Wold fra Stokke med bakgrunn bl.a. fra Gjennestad Gartnerskole, Vestfrukt og Rufix AS. Gerd Iren takker for seg etter 4,5 år...

HMS

Oppdragsgiver og landbrukstjenesten har delt arbeidsgiveransvar for avløser/landbruksarbeider. Bonden har ansvar for opplæring og arbeidsmiljø, og dokumentasjon av opplæring på arbeidsplassen. Landbrukstjenesten har plikt til å følge opp avløser ute på gården.Vi ønsker å øke...

ARBEIDSAVTALER – ENDRING

Arbeidsavtalene blir nå utstedt i 3 eksemplarer der både den ansatte, oppdragsgiver (bonde/kunde) og arbeidsgiver (VLT) underskriver og beholder hvert sitt eksemplar. Grunnen til dette er å bevisstgjøre oppdragsgiver på sitt ansvar for arbeidsmiljøet på...

SMITTEFOREBYGGING/HYGIENE

Vi vil minne om at hygiene er viktig for å hindre spredning av smitte. Minn avløserne på at de må vaske hender godt før de går inn i et fjøs. Dette gjelder selvfølgelig spesielt de som...