Vestfold Landbrukstjenester SA

 

SMITTEFOREBYGGING/HYGIENE

Vi vil minne om at hygiene er viktig for å hindre spredning av smitte. Minn avløserne på at de må vaske hender godt før de går inn i et fjøs. Dette gjelder selvfølgelig spesielt de som...

TILSKUDD TIL FERIE/FRITIDSAVLØSING

Litt informasjon ved utfylling av søknaden på produksjonstilskudd og tilskudd til ferie/fritidsavløsing:Dere som har lønnet gjennom oss skriver inn i punkt 6 under Avløserlag og avløserring: Vestfold Landbrukstjenester og organisasjonsnr. 971 321 040. Beløpet finner...

NY RUTINE MED EGENMELDINGER

Avløser/landbruksarbeider må heretter ringe kontoret og få tilsendt egenerklæringsskjema som skal fylles ut og tilbakesendes innen neste utlønning. Dette må skje i tillegg til innlevering av timeliste som viser antall timer avløser skulle ha...

Vi sponser norskopplæring for våre ansatte!

Vi har fått fylkeskommunale midler til språkkurs for utenlandsk arbeidskraft, så er det noen som vet om noen som trenger kurs i norsk så ta kontakt. Men det haster! Kurset bør helst påbegynnes nå før...

Praktikantordningen

Dette er en ordning som vi har hatt god erfaring med i 2 år. Pr.d.d. har vi arbeidsgiveransvar for 1 praktikant som har praksis hos 3 bønder med melkeproduksjon m.m. Tidligere praktikanter har hatt praksis...