Vestfold Landbrukstjenester SA

 

NY RUTINE MED EGENMELDINGER

Avløser/landbruksarbeider må heretter ringe kontoret og få tilsendt egenerklæringsskjema som skal fylles ut og tilbakesendes innen neste utlønning. Dette må skje i tillegg til innlevering av timeliste som viser antall timer avløser skulle ha...

Vi sponser norskopplæring for våre ansatte!

Vi har fått fylkeskommunale midler til språkkurs for utenlandsk arbeidskraft, så er det noen som vet om noen som trenger kurs i norsk så ta kontakt. Men det haster! Kurset bør helst påbegynnes nå før...

Praktikantordningen

Dette er en ordning som vi har hatt god erfaring med i 2 år. Pr.d.d. har vi arbeidsgiveransvar for 1 praktikant som har praksis hos 3 bønder med melkeproduksjon m.m. Tidligere praktikanter har hatt praksis...