Vestfold Landbrukstjenester SA

 

Praktikantordningen

Dette er en ordning som vi har hatt god erfaring med i 2 år. Pr.d.d. har vi arbeidsgiveransvar for 1 praktikant som har praksis hos 3 bønder med melkeproduksjon m.m. Tidligere praktikanter har hatt praksis...