Vestfold Landbrukstjenester SA

 

Ny daglig leder ansatt.

Det er ansatt ny daglig leder i Vestfold Landbrukstjenester fra 1. november. Det er Runar Wold fra Stokke med bakgrunn bl.a. fra Gjennestad Gartnerskole, Vestfrukt og Rufix AS. Gerd Iren takker for seg etter 4,5 år...

HMS

Oppdragsgiver og landbrukstjenesten har delt arbeidsgiveransvar for avløser/landbruksarbeider. Bonden har ansvar for opplæring og arbeidsmiljø, og dokumentasjon av opplæring på arbeidsplassen. Landbrukstjenesten har plikt til å følge opp avløser ute på gården.Vi ønsker å øke...

ARBEIDSAVTALER – ENDRING

Arbeidsavtalene blir nå utstedt i 3 eksemplarer der både den ansatte, oppdragsgiver (bonde/kunde) og arbeidsgiver (VLT) underskriver og beholder hvert sitt eksemplar. Grunnen til dette er å bevisstgjøre oppdragsgiver på sitt ansvar for arbeidsmiljøet på...

SMITTEFOREBYGGING/HYGIENE

Vi vil minne om at hygiene er viktig for å hindre spredning av smitte. Minn avløserne på at de må vaske hender godt før de går inn i et fjøs. Dette gjelder selvfølgelig spesielt de som...

TILSKUDD TIL FERIE/FRITIDSAVLØSING

Litt informasjon ved utfylling av søknaden på produksjonstilskudd og tilskudd til ferie/fritidsavløsing:Dere som har lønnet gjennom oss skriver inn i punkt 6 under Avløserlag og avløserring: Vestfold Landbrukstjenester og organisasjonsnr. 971 321 040. Beløpet finner...

NY RUTINE MED EGENMELDINGER

Avløser/landbruksarbeider må heretter ringe kontoret og få tilsendt egenerklæringsskjema som skal fylles ut og tilbakesendes innen neste utlønning. Dette må skje i tillegg til innlevering av timeliste som viser antall timer avløser skulle ha...

Vi sponser norskopplæring for våre ansatte!

Vi har fått fylkeskommunale midler til språkkurs for utenlandsk arbeidskraft, så er det noen som vet om noen som trenger kurs i norsk så ta kontakt. Men det haster! Kurset bør helst påbegynnes nå før...

Praktikantordningen

Dette er en ordning som vi har hatt god erfaring med i 2 år. Pr.d.d. har vi arbeidsgiveransvar for 1 praktikant som har praksis hos 3 bønder med melkeproduksjon m.m. Tidligere praktikanter har hatt praksis...