Påslag

Når vi lønner for medlemmene, blir vi stående med arbeidsgiveransvaret. Det betyr at for å dekke opp dette og andre kostnader som dette fører med seg, må vi ha ett påslag på det som blir lønnet.Dette påslaget er satt sammen av følgende (fra 01.06.2012) : administrasjon(5%), syke»forsikring»(5%), yrkesskadeforsikring(2%), OTP(1,5%),feriepenger(12%), arbeidsgiveravgift(14,1%) og arbeidsgiveravg. av feriepengene (1,692%)

Påslaget for de under 60 år blir 41,292 %, mens for de over 60 år blir påslaget 43,9163%. Påslaget for de over 60 år er høyere på grunn av en høyere feriepenge sats.

I tillegg kommer 25% mva på beløpet. Denne momsen fører du i regnskapet opp mot moms på inntekt, så den får du på en måte igjen ved en senere anledning.

Syke»forsikringen» er et felles tiltak for å dekke opp de første 16 dagene som avløser er syk. Dersom avløser blir syk, betaler vi de første 16 dagene.


Eks:

 Lønn til avløser under 60 år  25.000

 25.000,00

 Påslag  25.000*0,41292

10.323,00

 sum lønn + påslag

35.323,00

 25% mva 35.323*0,25

 8.830,75

 Total overført medlem

 44.153.75

Av en lønn til avløser på kr. 25.000 blir totalsummen som overføres medlemmet kr: 44.153,75.

Dersom dette er ferie og fritidsavløsing, vil beløpet på 35.323(sum lønn+påslag) komme inn i søknadsgrunnlaget for ferie og fritidsrefusjon. Vel og merke dersom du har så høy refusjon.