Søk om Produksjonstilskudd+Avløsertilskudd innen 15. oktober

Les mer om søknaden på:

Landbrukdirektoratets sider her

Fylkesmannen i Vestfold her

 

 

Har du spørsmål angående hvor mye du har brukt av avløsertilskuddet hittil i år, ta kontakt med VLT kontoret:)

Vestfold Landbrukstjenester SA

Landbruksvikarer - Lærlinger - Bemanning

Legg igjen en kommentar