Vestfold Landbrukstjenester SA

Ansatte i administrasjonen

Runar Wold, daglig leder 80 % stilling

Birgitte Kristiansen, økonomi/lønn 80 % stilling

Karin Bjønness, opplæring 80 % stilling

 

Du treffer oss på telefon: 33 33 51 45 mandag til torsdag.