Ansatte i administrasjonen

Runar Wold, Daglig leder 80% stilling
Birgitte Kristiansen, Lønn/økonomi 80% stilling

Du treffer oss på tlf: 33 33 51 45