Vestfold Landbrukstjenester SA

Arbeidsavtaler

Mal for standard arbeidsavtale samt veiledningen til utfylling av avtale. Arbeidsgiver beholder originalen, arbeidstaker får kopi.

Standard arbeidsavtale AT-563B

 

Arbeidsavtaler på andre språk:

Engelsk, Litauisk, Polsk, Rumensk, Bulgarsk, Russisk, Vietnamesisk og andre språk

http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78142