Årsmøte VLT SA

Årsmøte for Vestfold Landbrukstjenester SA vil bli avholde på Teams i år.

Dato for møte er tirsdag 13.april kl. 19:00.

Dersom du er andelseier i VLT og ønsker å delta så gi oss en tilbakemelding innen 8.april så vil vi sende deg en invitasjon på Teams.

Har du innspill til saker som bør drøftes, ta kontakt så snart som mulig.

Årsregnskap og årsberetning finner du under «Om oss» og «årsmelding».

 

Vestfold Landbrukstjenester SA

Landbruksvikarer - Lærlinger - Bemanning

Legg igjen en kommentar