Vestfold Landbrukstjenester SA

Møteplan vår/sommer 2011 – vinter 2012

 Dato:  Møteart:  Sted og tid: Merk/stikkord
 Tirsdag 21. juni  Styremøte  Gjennestad kl. 10.00             
 Tirsdag 16. aug.  Styremøte  Gjennestad kl. 10.00  
 Tirsdag 25. okt.  Styremøte  Gjennestad kl. 10.00  
 Tirsdag 6. des.  Styremøte  Furulund Kro kl. 19.00   Julemiddag
 Tirsdag 21. feb.  Styremøte  Gjennestad kl. 10.00

 Før regnskap til revisor

 Tirsdag 20. mars  Styremøte  Gjennestad kl. 10.00

 Etter regnskap hos revisor

 Torsdag 29. mars  Årsmøte  Furulund Kro kl. 19.00

 

 

KURS

 Høstsamling på Gardermoen 1 – 3. november for hele styret og adm.  
 Avløserkurs i Vestfold i slutten av november