Avløsersamling 27. og 28. oktober 2020 – svarfrist 27.august

Avløsersamlingen som skulle vært avholdt i våres ble dessverre utsatt pga. covid-19, men den er nå planlagt å gjennomføres 27. og 28. oktober.

Det er dessverre kort svarfrist for påmelding, vi må ha svar innen torsdag 27. august om du ønsker å delta.

Samlingen vil være gratis for våre avløsere og landbruskvikarer, for øvrige er prisen antatt å bli ca. 3300,-

For mer informasjon se linken under:

FAGSAMLING AVLØSERE 27. og 28. oktober 2020

Se denne linken for smittevern:

https://www.nordicchoicehotels.no/safe-stay/

Ønsker du å delta kan du gi oss tilbakemelding på e-post: postmaster@vlt.no

Vestfold Landbrukstjenester SA

Landbruksvikarer - Lærlinger - Bemanning

Legg igjen en kommentar