Vestfold Landbrukstjenester SA

Priser på avløser- Kostnad inkl. påslag

Oversikt over kostnaden ved å bruke avløser beregnet fra ulike lønnssatser – lønnstrinn.

Kostnad for avløser inkl. påslag

Forfalt kundesaldo vil bli purret og rentebelastet.
Er det utfordring med å få betalt faktura i tide, så oppfordrer vi til dialog med oss på Vestfold Landbrukstjeneseter SA.
Dersom betaling forblir ubetalt vil saken bli oversendt Orkla Credit for innkreving.
Kontakt oss hvis du har spørsmål i forbindelse med faktura og betaling.