Vestfold Landbrukstjenester SA

Brosjyre og video om koronavirus på flere språk

Følg linken så finner du brosjyre med generell informasjon om koronavirus oversatt til ulike språk. Brosjyrene er nedlastbare som pdf. Den norske versjon ligger til grunn for oversettelsene.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/