Vestfold Landbrukstjenester SA

Som det står i den nye landbruksvikarordningen, er det mulig å benytte landbruksvikaren til ferie og fritid, andre oppdrag og i skogen.
Dere vil da bli fakturert med egne satser for disse timene. Det er bare sykeavløsing som utløser kr. 1250 pr dag.