Vestfold Landbrukstjenester SA

Dyrefaget – en ny og spennende utdannelse

Dyrefaget er en ny og spennende utdannelse, med to år på videregående skole og deretter to års læretid før man går opp til fagprøve som dyrefagarbeider.

Kort fortalt handler dyrefaget om å drive næring med opplevelser, tjenester og produkter knyttet til dyr og dyrehold, men utenfor tradisjonell landbruksproduksjon. Det kan være formidling og veiledning, salg av produkter eller omsorgs- og helsetilbud.
Mulige læreplasser for en lærling i dyrefaget kan for eks. være på veterinærkontor, klinikker, dyrebutikker, dyrehage, pensjonat, kennel, dyreanlegg osv.

En dyrefagarbeider jobber med praktisk håndtering, stell, omsorg og pleie av dyr. Som dyrefagarbeider er du innforstått med det å yte service og du forstår at det er viktig å kunne vise tålmodighet, gode observasjonsevner og ha et godt blikk for dyrenes behov. Faget innebærer mye kontakt med dyr, men også med mange kunder og det er derfor viktig å være omsorgsfull og tilpasningsdyktig overfor både dyr og mennesker. Du bør kunne arbeide selvstendig, men samtidig også trives med å jobbe sammen med andre.

Læreplanen for dyrefaget finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider

I Vestfold og Telemark er det Melsom videregående skole  og Nome avdeling Søve videregående skole som tilbyr opplæringen i dyrefaget før man søker læreplass.