Vestfold Landbrukstjenester SA

Enighet om å jobbe for to spor i landbruksutdanningen

Onsdag 15. oktober representerte Frode Alfarnes, Runar Wold og Harald Lie NLT, i møte med Norges Bondelag og NHO for å diskutere muligheten for å ha to spor i landbruksutdanningen, 2 år i fagutdanning og 2 år ute i bedrift eller 3 årig utdanning på skole.

Dette kan du lese mer om her:

https://www.nhomd.no/politikk/kompetanse-og-utdanning/2019/enighet-om-a-jobbe-for-to-spor-i-landbruksutdanningen/