Vestfold Landbrukstjenester SA

Bransjetreff 2. februar 2016 på Gjennestad Videregående Skole


Arrangementdetaljer


Bransjetreff på Gjennestad videregående skole

– møt din neste lærling!

Tirsdag 2. februar kl. 0930 – 1330

Vi inviterer med dette deg og din bedrift til samling sammen med årets naturbruks- og

byggfagelever fra Gjennestad videregående skole og Melsom videregående skole.

Vi samler elever fra første og andre års kull:

– Vg 1 naturbruk

– Vg 1 bygg- og anleggsteknikk

– Vg 2 anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanleggsfag

– Vg 2 landbruk og gartnernæring

– Vg 2 byggteknikk

Det vil bli et kort møte med plass for orientering om studietilbud, firmapresentasjon og info

om lærlingeordningen – vårt mål er å skape et treffpunkt mellom våre elever og dere som

lærebedrifter.

Program

09.30 Velkommen – felles oppstart i gymsalen på Gjennestad

09.50 – 11.00 Presentasjon/info fra bedrifter og opplæringskontor

Anleggsgartnerne har sin presentasjon i ett rom, landbruk/gartner i et

annet og byggfag i et tredje rom.

11.00 – 12.00 Lunsj

12.00 – 13.30 Fellessamling m/kaffe og frukt

Bedriftene og opplæringskontorene får hver sin enkle stand mens

elevene beveger seg rundt og snakker med de ulike aktørene.

Opplæringskontorene har 15-20 min til å presentere seg for bedrifter og lærlinger.

De firmaene som ønsker å presentere seg har 5-8 min til disposisjon.

Husk å fortelle hvorfor eleven skal velge nettopp din bedrift!

Det blir fellessamling på slutten av dagen, der det blir god tid for alle til å prate med alle, på

tvers av fagene.

Tilbakemelding – gi beskjed dersom du kommer til:

Arne-Olav Klevsgård

arneolav@gjennestad.no

99 45 70 10

Vi håper du vil benytte deg av muligheten til å treffe gode fremtidige

fagarbeidere denne dagen!