Vestfold Landbrukstjenester SA

Bransjetreff 2015


Arrangementdetaljer


Bransjetreff 2015 på Gjennestad VGS for lærlinger, lærebedrifter og interesserte innen gartner, agronom og anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanleggsfag 03.02.2015.

Les gjerne denne også:  Fra oss i Vestfoldlandbruket