Vestfold Landbrukstjenester SA

Bedrift – Sats på en lærling

Ved å satse på en lærling i bedriften er du med på å få unge mennesker inn i næringslivet på en god og trygg måte. Lærlingen får mulighet til en utdannelse i faget og bedriften får mulighet til å være med å forme morgendagens arbeidskraft.

Opplæringen følger læreplanen som er fastsatt av Utdanningsdirektoratet. Læretiden beregnes normalt til 2 år, basert på dem som gått 2 år på skole i det aktuelle faget.

For å kunne ivareta lovverket og få bistand og støtte som lærebedrift tegnes som oftest en samarbeidsavtale med et opplæringskontor – her VLT. Vi forplikter oss til å påse at rettigheter, lovverk og reglene rundt opplæringen ivaretas på beste måte for både lærlingen og bedriften.

VLT har valgt en modell der vi ansetter lærlingen og fakturerer bedriften. Det innebærer at VLT utbetaler lønn, administrerer forsikringer, betaler arbeidsgiveravgift, feriepenger og sykepenger. Det skal være lett for bedriften å velge å bli lærebedrift.

Kontakt oss så forteller vi gjerne mer – 33 33 51 45

Her kan du også lese videre for mer info. https://www.vlt.no/for-bedrifter-mer-informasjon/