Vestfold Landbrukstjenester SA

Foreløpig erfaringer fra forsøk med lærlingeordning.

Som kjent for mange så er vi her i Vestfold med på å prøve ut lærlingeordningen i gartner- og landbruksfag.

Nå kan du lese delrapporten fra Østlandsforskning. Den gir en oversikt over hvordan det går med 2+2 ordningen i Finnmark, Nordland, Buskerud og Vestfold.

Det har vært noe skepsis til ordningen underveis, men nå er de fleste aktørene godt fornøyd med ordningen! 🙂 

Forsøket med yrkesutdanning med 2+2 modell (to år i skole og to år i bedrift) for agronom og gartner viser så langt at denne utdanningen treffer bedre på kravene elevene møter etter avlagt fagbrev som 19-20 åringer.

Det triste er at de siste lærlingene i ordningen begynner i lære nå i 2018 og at vi får et opphold til 2021/22 før vi evt kommer i gang med nye lærlinger. Dette fordi forsøket ikke fikk fortsette inntil det skal konkluderes og velges et videre løp for gartner- og landbruksutdanningen.

De som begynner som lærlinger nå i 2018 har de beste mulighetene til å få en god utdanning og en solid plattform for et aktivt yrkesliv. Også får vi påvirke der vi kan og håpe at det fortsatt blir 2+2 i fremtiden!

Arbeidsoppgavene for en lærling er mange og varierte.

En stolt gartnerlærling etter meget godt bestått fagbrevprøve.