Fullversjon landbruksvikarordningen

Landbruksvikarordninga

Alle som har dyreproduksjon og får tilskudd til ferie/fritid, har også krav på å få refundert utgifter til avløsing ved sykdom. Hvor mye den enkelte kan få avhenger av beløpet man får til ferie/fritid-tilskudd. Satsene endrer seg som oftest hvert år.Planteprodusenter har rett på refusjon i vekstsesongen.

For å få refundert utgifter til avløsing/hjelp under sykdom, må du ha sykemelding og dokumentasjon på utgiftene. Kostnaden ved sykdomsavløsing er aldri høyere enn maks. dagsats som refunderes.

Vestfold Landbrukstjenester tok over administrasjonen av landbruksvikarordnigen fra kommunene i Vestfold i 2008 og viderefører den.