Vestfold Landbrukstjenester SA

Om ordningen med landbruksvikar

Landbruksvikarordninga

Alle som har dyreproduksjon og får tilskudd til ferie/fritid, har også krav på å få refundert utgifter til avløsing ved sykdom. Hvor mye den enkelte kan få avhenger av beløpet man får til ferie/fritid-tilskudd. Satsene endrer seg som oftest hvert år. Planteprodusenter har rett på refusjon i vekstsesongen.

For å få refundert utgifter til avløsing/hjelp under sykdom, må du ha sykemelding og dokumentasjon på utgiftene. Kostnaden ved sykdomsavløsing er aldri høyere enn maks. dagsats som refunderes.

Vi er mer enn gjerne behjelpelig med å søke om tilskudd til sykdomsavløsning, bare kontakt oss, eller du kan følgende denne linken for å søke selv:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning-av-jordbrukere-ved-sykdom-og-fodsel-mv/

Vestfold Landbrukstjenester tok over administrasjonen av landbruksvikarordningen fra kommunene i Vestfold i 2008 og viderefører den.