Vestfold Landbrukstjenester SA

Ta fagbrev som gartner

Gartnerfaget handler om å kunne produsere og vedlikeholde planter til både mat og til glede. Som gartner skal du kjenne hele prosessen fra formering til ferdig plante. Du skal vite hvordan du styrer utviklingen og hvilke metoder som brukes både i konvensjonell og økologisk fremgangsmåte. I faget lærer du deg hvordan du beplanter og vedlikeholder grønne områder, og du får innsikt og kjennskap til omsetning av planter.

Kunnskap om matproduksjon og planter etterspørres av samfunnet. At utvikle og bevare felles naturresurser, biologisk mangfold og miljø for fremtidige generasjoner er vektlagt og bærekraftig utvikling er sentralt i faget.

Som gartner kan du jobbe med omsetning av gartnerivarer, du kan drive selvstendig næringsvirksomhet eller du kan være ansatt. Din kompetanse er etterspurt. De fleste gartnere arbeider i privat sektor. Innen offentlig sektor er det vanlig at gartnere jobber spesielt med parker og grøntanlegg.

Læreplanen for faget finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider

I Vestfold og Telemark er det Gjenestad videregående skole  som tilbyr utdannelsen i gartnerfaget.