Bli medlem

Innmelding i Vestfold Landbrukstjenester SA

Som medlem i Norske Landbrukstjenester(NLT)/Vestfold Landbrukstjenester SA (VLT) får du som bonde flere fordeler;

VLT organiserer og formidler alle former for avløsing tilpassa den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløseren er automatisk forsikret gjennom NLT/VLT. VLT skaffer også doku­mentasjon på avløserutgiftene som trengs ved søknad om avløsertilskudd. VLT informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Laget skal være kontaktledd mellom bonde og avløser.

Klikk her og meld deg inn i dag, det vil gjøre hverdagen din litt enklere!
(Skjema ligger sentralt hos NLT, men blir sendt til laget du vil bli medlem i)

PS! Dersom du er arbeidssøker skal du bruke dette skjema