Vestfold Landbrukstjenester SA

Telefonnummer til landbruksvikarene i VLT:

Magnus: 93 62 99 53

Arnfinn: 94 48 42 78

Serine: 93 40 92 16

Svein Erik: 41 52 94 00

Linn: 47 36 90 95

Henrik Grøndalen: 90659647

Fredrik L. Henden: 95449231