Vestfold Landbrukstjenester SA

Lærling Nytt

NRK Vestfold besøker en fornøyd lærling; Tor Fredrik Bjune på gården til Bjørnar Langklep i Undrumsdal. Tor Fredrik forteller at han rullerer på tre gårder, en uke på hvert sted, noe som gir et godt helhetsinntrykk og gir mulighet til å plukke ut det optimale.SW6vsihU2CUZffrULhEJsQa7sPL-cYAxZcuoNgcZO_WA

 
http://www.nrk.no/vestfold/1.12545057