Vestfold Landbrukstjenester SA

Kontaktpunktet mellom lærling og lærebedrift

Fagbrev i naturbruk (gartner, dyrefagarbeider, agronom) er en god investering for både bedrift – læreplass – og lærling. Å starte som lærling kan ses på som en god introduksjon inn i arbeidslivet, det er en god måte å fullføre videregående utdannelse.

VLT er kontaktpunktet mellom søkere, lærlinger og bedrifter. Vi følger hele prosessen fra søknad om læreplass og frem til fagprøven.

Når læreplass er avtalt følger VLT opp mye av de praktiske og formelle kravene som stilles. Vi ansetter lærlingen hos oss og fakturerer bedriften for den faktiske arbeidstiden. Mer om forventninger og  hva det innebærer at ta imot en lærling, eller hvordan det er å være lærling, kan du lese om på de ulike sidene hos oss.

Her har vi lagt ut informasjon for bedrifter for søkere og lærlinger  og om de ulike fagene vi følger opp.

Kontakt oss gjerne for en prat og mer informasjon.