Vestfold Landbrukstjenester SA

Landbruksvikarordningen 

Fra 01.01.2008 overtok endel avløserlag rundt om i landet ansvaret for Landbruksvikaren. I enkelte kommuner er landbruksvikaren fremdeles kommunalt ansatt.

Intensjonene til staten er at dette skal bli en landsomfattende ordning med omlag 240 årsverk landbruksvikarvirksomhet.

Landbruksvikarordningen skal omfatte foretak som er berettiget tilskudd til avløsning ved sykdom. Dvs. at foretaket må ha en næringsinntekt på minst 1/2 G.  Men det er ingen krav om at jordbruksforetaket må være medlem i avløserlaget for å motta bistand fra landbruksvikar.

Per idag er maks refusjon ved avløsing ved sykdom kr. 1250,- pr dag.

Kostnaden for bonden ved bruk av ordningen ved sykdom er kr. 1250,- pr dag + mva. Kostnader ved kjøring til og fra er inkludert i denne summen.

Vestfold Landbrukstjenester har pr. idag 2 landbruksvikarer, dette utgjør 2 årsverk. Vi jobber hele tiden med å prøve å skaffe flere landbruksvikaer, men på dette markedet er det ikke mange å velge mellom.

Vi håper dere bønder vil fortsette å bruke oss, det er vi avhengige av dersom vi skal ha mulighet til sysselsette flere landbruksvikarer.