Vestfold Landbrukstjenester SA

Mer informasjon og tips – mest for lærlinger

Her følger informasjon som kan være nyttig for deg som ønsker å bli lærling, som allerede er lærling, eller for andre som ønsker mer informasjon.

Stipend og lån:
Det er mulig å søke om stipend og lån for dem som oppfyller vilkårene for dette. Mer informasjon om hvilke rettigheter og muligheter som finnes kan man lese mer om på nettsidene til Lånekassen.

Generell informasjon:
Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for opplærling i videregående skole og opplæring i bedrift. På fylkeskommunens nettsider finnes derfor også informasjon om lærling-løpet, hvordan man blir lærling eller lærebedrift samt hvilke rettigheter og plikter som følger. Herfra kan du klikke deg vider for å finne informasjonen du leter etter:  Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lærlingombud:
Som lærling kan man ibland ha et behov for å rådføre seg med noen og det finnes derfor også et lærlingombud som kan kontaktes. Kontoret er plassert på fylkeshuset i Tønsberg og kan nås via sentralbordet 35 91 70 00. Elev og lærlingombud

Helserådgiver:
I 2019 opprettet daværende Vestfold fylkeskommune en stilling som helserådgiver for ungdommer som har lærekontrakt i bedrift. Helserådgiver dekker nå hele Vestfold og Telemark fylke, og kan kontaktes direkte ved behov på telefon 905 79 116, eller e-post: Synnove.storvollen@vtfk.no
Her kan du lese mer om tilbudet

Er det andre ting du lurer på?
Kontakt oss gjerne så skal vi på VLT gjøre så godt vi kan for å hjelpe deg. 33 33 51 45