Minstelønnssatser for jordbruk/gartnernæringa pr 20.november 2020