Vestfold Landbrukstjenester SA

Minstelønnssatser for jordbruk/gartnernæringa

 

Overenskomsten for jordbruk og gartneri gjellende fra 1. april 2021

Minstelønnsatser pr. 1.april 2021