Minstelønnssatser for jordbruk/gartnernæringa pr 1. april 2019