Vestfold Landbrukstjenester SA

Ny daglig leder ansatt.

Det er ansatt ny daglig leder i Vestfold Landbrukstjenester fra 1. november. Det er Runar Wold fra Stokke med bakgrunn bl.a. fra Gjennestad Gartnerskole, Vestfrukt og Rufix AS.
Gerd Iren takker for seg etter 4,5 år i bedriften og takker for godt samarbeid med ansatte, kunder og andre hun har vært i kontakt med. Hun ønsker samtidig lykke til med videre drift.