Vestfold Landbrukstjenester SA

Ny frist for innlevering av timelister

 

Det vil fra og med april være ny frist for innlevering av timelister, både på papir og elektroniske lister.

Ny frist vil være den 5. hver måned.

Denne fristen må overholdes for å få utbetalt lønn i samme måned.

 

Fristen for godkjenning av timelister for oppdragsgiver vil fortsatt være den 10.hver måned, men denne må overholdes.

 

Anbefaler også å laste ned appen «webtemp», da kan du enkelt registrere timer hver gang du har hatt ett stell og kun trykke for å levere til godkjenning så snart måneden er over.

Ta kontakt med meg om du har spørsmålJ