Om oss

HVEM ER VI?

Vi er bondens eget vikarbyrå og opplæringskontor for naturbruk i Vestfold.

Vi er behjelpelig med å skaffe avløser.
Vi lønner avløsere for bonden. Dvs. vi står med arbeidsgiveransvaret, har forsikring på avløser, setter av til feriepenger, trekker skatt mm.
Ved sykom har vi nå 5 landbruksvikarer som sendes ut, samt noen andre avløsere som kan steppe inn.

Som opplæringskontor for naturbruk i Vestfold er vi kontaktpunktet for lærebedrift og lærling.

Vi ordner med lærlingeplasser for de som ønsker fagbrev som agronom eller som gartner.

Vi tar også på oss å føre lønn for mindre bedrifter.

For lønnsåret 2019 sendte vi ut 443 lønns- og trekkoppgaver.