Oppdragsgivers plikter

I følge vedtektene §6:

Hvert medlem og kunde har ansvar for at arbeidsmiljøet er i samsvar med gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, og har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstagerne etter gjeldende krav i AML og KSL.

Medlemmene må til enhver tid rette seg etter de lover og regler som er gjeldende for velferdsordningene.

Når laget står som arbeidsgiver for arbeidstagerne og lønner disse, har hvert medlem plikt til å betale sine kostnader til rett tid.

Medlem og kunde som blir påført ansvarsskade, har selv økonomisk ansvar for egenandel ved forsikringsopppgjør. Skaden må skyldes den ansattes arbeid.

 

Se fullstendig vedtekt om bl.a. medlemsrettigheter under Informasjon.