Vestfold Landbrukstjenester SA

Presentasjon av 2+2

Da er vi tilbake på kontoret etter en hyggelig vårsamling med NLT. Her fikk blant annet Runar muligheten til å presentere 2+2 ordningen for resten av laget. Med seg på dette var vi så heldige å få med tidligere lærlinger Kristian Nilsson og Synne Christophersen samt styrets nestleder, Bjørnar Langklep, til å holde innlegg. De var utrolig flinke til å belyse hvordan ordningen har fungert for alle parter og ikke minst at alle sitter igjen med inntrykk av at dette har vært en positiv opplevelse med stort utbytte på alle hold. Innlegget skapte stort engasjement i salen og mange var nysgjerrige på å vite mer om dette, og ikke minst hvordan vi sammen kan påvirke næringa slik at ordningen forhåpentligvis kan bli gjeninnført etter evalueringen som skal skje i 2020.