Vestfold Landbrukstjenester SA

Nye fakturering- og oppfølgingsrutiner

Som en del av dere har merket, har vi innført nye rutiner. Isteden for faktura, har vi begynt å sende ut medlemsoppgaver. Dette er fordi det blir fler og fler som leverer inn 2 mnd. mva. Etter hver utlønning vil vi sende ut en medlemsoppgave til de som har hatt utlønning den siste måneden. Dere vil da til enhver tid ha oppdaterte oppgaver vdr. mva og hva som er lønnet ut. Håper de fleste av dere synes dette er en forbedring fra vår side.

Vi har som mål å få sendt ut medlemsoppgave iløpet av samme uke som vi har utlønning. Det er ikke sikkert skyldig saldo er like stor som lønnskostnaden, men da har du hatt penger tilgode på kontoen før utlønning. De som har større skyldig saldo enn lønnskostnaden, ligger etter med innbetaling av tidligere skyldig saldo.

Vi vil sende ut en medlemsoppgave til alle som har hatt utlønning uansett om det gjelder ferie og fritid eller sykdom. Når det gjelder sykdom, vil vi henstille til å betale noe av skyldig saldo, da mva. ikke vil blir refundert. Dersom ikke det blir betalt inn noe akonto vdr. sykdom vil det etter at refusjonen er kommet, stå igjen en rest som sannsyligvis er mva. 
De som har krysset av for at refusjonen skal gå rett til seg, vil måtte betale regningen i sin helhet til forfall.  

Det er fint om dere kan overholde forfallsdatoen som står på fakturaen. Vi har noen penger på konto, men kan ikke legge ut ubegrenset. 14 dager etter forfall på fakturaen blir det sendt ut en purring. Dersom denne ikke blir betalt, kommer inkassovarsel. Og jeg må innrømme, etter dette blir saken sendt til inkasso. Og vi regner renter fra forfall på fakturaen. MEN har dere problemer med å betale, ta kontakt og vi kan se om vi kan lage en betalingsplan. Vi er ikke helt vrange heller.