Vestfold Landbrukstjenester SA

 Regler om arbeidstid – Arbeidsmiljøloven

Her er de viktigste reglene i Arbeidsmiljøloven om arbeidstid, overtid og pauser/fritid som må overholdes:

 Max arbeidstid pr. dag uten overtid  9 timer
 Max arbeidstid i en uke uten overtid  48 timer – gjennomsnitt 40 timer pr uke pr. år
 Ved arbeid minst hver 3. søndag/røde dager  38 timer i gjennomsnitt pr uke pr år uten overtid
 Max arbeidstid pr dag inkl. overtid  13 timer
 Max overtid i en uke  10 timer
 Max overtid pr 4 uker  25 timer
 Max gjennomsnitt arbeidstid pr uke i løpet av 8 uker  48 timer
 Max overtid pr år  200 timer
 Min. overtidsbetaling  40 % tillegg
 Min. fri pr uke  1 dag
 Min. fri pr døgn  11 timer
 Pause pr dag  Over 5,5 time = pause

8 timer=min.0,5 time tilsammen

Overtid over 2 timer=0,5 time ekstra pause betalt

 Max søndager pr år  Halvparten
 Max søndager/røde dager etter hverandre  2

Søndagsarbeid: Kun nødvendig dyrestell og for å berge verdier p.g.a. en akutt hendelse. For eks. å få inn høyet som ligger på bakken når uværet er på vei, er en slik akutt hendelse.

Overtidstimer kan avspaseres, men overtidstillegg skal utbetales. Det skal normalt ikke arbeides overtid uten etter avtale med arbeidsleder. Unntak er hvis det er fare for liv eller helse til dyr eller for å berge verdier p.g.a. akutt hendelse.