Vestfold Landbrukstjenester SA

Risikovurdering og analyse

Noen arbeidsoppgaver innebærer høyere risiko enn andre og skjemaet under kan brukes for et visuelt bilde av gradering av risiko, sannsynlighet og konsekvenser.

 

Risikovurdering metode