Vestfold Landbrukstjenester SA

Skjema for analyse – sikker jobb

Sikker-jobb-analyse (SJA) bør gjennomføres for spesielt farlige arbeidsoppgaver eller oppgaver som utføres sjeldent. Dette gjelder arbeidsoppgaver som kan føre til personskader eller materielle skader. Arbeidstilsynet kan kreve at Sikker-jobb-analyse er gjennomført og dokumentert.
I lenken under finner du et skjema der bla. aktivitet, dato, arbeidsbeskrivelse, risiko, tiltak kan dokumenteres.

 

2.3 Sikker jobb analyse