Vestfold Landbrukstjenester SA

Skjemaer for ansatte og oppdragsgivere

På disse under-sidene finner du egenmeldingsskjema, skjema for arbeidsavtale, timelister og en mal for avløser-plan.
Flere skjemaer finnes også under hovedsidene: Ansatte og Bonde/oppdragsgiver. Kontakt oss gjerne dersom du ikke finner det du leter etter.