Vestfold Landbrukstjenester SA

Å bli lærling i naturbruksfag gir mange muligheter

Vi representerer en bransje som har stort behov for engasjerte, flinke og kompetente fagarbeidere. I våre fag får du oppleve utfordringer og mestring, ansvar, glede og mening.

Hvordan du blir lærling:
  • Registrer deg i  Vigo (Fylkeskommunens nettsider)
  • Kontakt oss og send oss gjerne din cv
  • Kontakt aktuelle bedrifter

 

Vi følger opp bedrifter og lærlinger/søkere i:
  • Gartnerfaget
  • Dyrefaget
  • Landbruksfaget (venter på godkjenning, ikke tilgjengelig) 

 

Hva skjer videre:

I samarbeid med deg som søker, og ev. også den skolen du går på, så jobber vi sammen for å få etablert en lærekontrakt i en bedrift. For å få en god læreplass er det viktig at du som søker er aktiv og engasjert i prosessen. For å kunne gi lærlingen en spennende, attraktiv og variert opplæring kan man hos VLT være lærling i både en eller flere lærebedrifter. Dette er avhengig av bedriftens kapasitet og forutsetninger. Som lærling tilegner man seg bred og dyp kompetanse når opplæringen kan foregå på ulike arbeidsplasser.

Lærlinger ved vårt opplæringskontor lønnes av VLT. Her inngår også lønn i forbindelse med de kurs som arrangeres under læretiden i regi av VLT. Som lærling hos oss besøker vi deg og din arbeidsplass minst to ganger i året, og vi er også tilgjengelige for både deg og bedriften når dere har spørsmål eller behov for oppfølging utenom de faste avtalene.

Her kan du lese mer  kan du lese mer om både VLT og lærling-løpet.