Vestfold Landbrukstjenester SA

Styret i Vestfold Landbrukstjenester SA

 

Styret i VLT består av:
Bjørnar Langklep Styreleder bjornarlangklep@hotmail.com
Anine H Eliassen Nestleder anine.ho@online.no
Anne Helene Sommerstad Bruserud Styremedlem Ansattvalgtarnfinn_66@hotmail.com
Cathrine Stavnum Styremedlem cathrine.stavnum@gmail.com
Fredrik Andre Backe 1.vara andbacke@online.no
Natalie Mørken 2. vara natalie.morken@outlook.com
Andreas Kvalevåg 3. vara andhokva@online.no
Arnfinn Strand Ansattes representant arnfinn_66@hotmail.com

 

Vedtatt  Årsmøte 12.04.22

 


Valgkomite:
Marikken Røsholt Leder valgkomite
Thorbjørn Olsen Medlem valgkomite
Espen Finden Medlem valgkomite
Anne-Lise Bru Vara