Info om søknad sykdomsavløsning (i Altinn fra 15. aug 2018)