Vestfold Landbrukstjenester SA

Oppfølging ved lenger sykdom

Blir du sykemeldt mer enn 4 uker trer de lovpålagte oppfølgingsrutinene i kraft:

  • Innen 4 uker skal det lages oppfølgingsplan. Oppfølgingsplan skal i hovedsak inneholde vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeids-evne,  og om tilrettelegging er mulig. Det skal lages plan for videre oppfølging.
  • Innen 7 uker skal dialogmøte holdes der også lege i utgangspunktet skal være tilstede.
  • Innen 9 uker skal arbeidsgiver sende div. informasjon som oppfølgingsplan m.m. til NAV.
  • Innen 26 uker avholdes dialogmøte 2 med alle instanser tilstede.

Det er VLT som er ansvarlig for oppfølging, men vi kjenner ikke dine arbeidsrutiner og arbeidsplass. Vi er derfor avhengig av godt samarbeid og informasjonsflyt både med deg og oppdragsgiver for at vi på beste måte skal kunne ivareta og følge opp våre plikter i henhold til sykemelding og tilrettelegging.

 

Routines whith sikness

If you are left sick more than 4 weeks there are routines by law to fulfill:

  • Within 4 weeks there are to be written a plan: How are your tasks at work, how are your ability to work, is it possible to make it easier for you to contuct them etc.
  • Within 7 weeks a meeting is arranged with doctor present.
  • Within 9 weeks we are giving all information to NAV.
  • Within 26 weeks a new meeting is arranged.

Our challenge is that Vestfold Landbrukstjenester is responsible for following you up and we do not know your routines and the place you work. Therefore we are depending on cooperation with and information from you and with the farmer/firm you work.