Vestfold Landbrukstjenester SA

Timelister – Ansatte i VLT

Timelister leveres elektronisk innen den 5. hver måned, lønn utbetales etterskuddsvis den 20. hver måned (eller siste arbeidsdag før den 20.)
For eks. skal lønn opparbeidet i januar registreres innen den 5.februar og utbetales 20.februar.
Her registrerer du timelisten:
Webtemp

 

Det finnes fortsatt en mulighet til å registrere timer manuelt – da bruker du i tilfelle en av disse listene:

Timeliste pdf

Timeliste ordinær