Verneombud/Safety representative

Verneombud i Vestfold Landbrukstjenester er: Sandra Davidsen, mob.93 46 03 66, som har vært ansatt siden 2014 som avløser og landbruksvikar og Magnus Heian, mob: 93 62 99 53, han har vært ansatt siden 2009 som landbruksvikar.

Verneombudets funksjon:

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Blir verneombudet kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare, skal verneombudet varsle arbeidstakere på stedet, og arbeidsgiver/oppdragsgiver skal gjøres oppmerksom på forholdet dersom verneombudet selv ikke kan avverge faren. Verneombudet kan stoppe arbeidet hvis det anses nødvendig.

Safety representative in Vestfold Landbrukstjenester is:  Sandra Davidsen, mob.93 46 03 66, who has been employeed in our firm since 2014 and Magnus Heian phone 93 62 99 53, he has been employeed in our firm since 2009.

 

The Safety representatives tasks:

The Safety representative shall see to that the employees working environment is taken care of.

If the Safety representative know about conditions that can lead to accidents and danger to health, must he/she alert the employees. The employer/farmer/principal must be done aware of the conditions if Safety representative himself can not remove the danger. Safety representative can stop all activity at working place if it seems necessary.