Vestfold Landbrukstjenester SA

Vi ønsker oss flere medarbeidere!

Illustrasjonsfoto

Vi har nå følgende ledige stillinger:

1. Grisegård i Vestre Andebu med stor drift av økologisk gris. Full stilling. Bolig på stedet. Det er en fordel om du har maskinførerbevis for hjullaster, men ikke påkrevet.

2. Grisegård med slaktegris i Våle trenger fast ansatt i full stilling. De ønsker seg en som kan ta ansvar i drifta. Bolig på gården. Fordel med hjullaster-sertifikat og B førerkort.

3. Grisegård i Vestre Andebu trenger fast avløser fra kl 08.00 – 12.00 hver tirsdag og onsdag.

4. Grisegård i Stokke trenger avløser annenhver helg. 3-4 timers arbeid fra kl 8 på lørdag og søndag.

5. Gård i Andebu med frilandsgris trenger avløser annenhver helg. Ca 3-4 timer arbeid på formiddagen på lørdag og søndag. Det er også aktuelt med avløser i ukedagene i ca 1 år fra nå. Må kunne kjøre traktor lovlig.

5. Hønseri i Svarstad, med 7500 høner. De driver økologisk og innehar dyreværnsmerket.
Ønsker avløser i ca 35% stilling. 3 dager pr uke der arbeidstiden er fra 08.00 til 13.00 + en helg i mnd.

6. Vi trenger folk som kan brøyte snø til vinteren. Du bør ha traktorsertifikat og kunne kjøre traktor med 50 km/t. Vi trenger også en som kan brøyte med hjullaster.

7. Sjåfør kl CE med maskinførerbevis for graver og hjullaster.

8. Vi trenger flere som kan reise rundt og vaske fjøs med høytrykkspyler.

9. Utover høsten nå så trenger vi også hjelp med innhøsting:
– Høsting av epler på fruktgård i Lier. Arbeid fra uke 35 og ut oktober. Fruktgården ligger i Lier.
– Høsting av poteter med jevne og ujevne mellomrom. I uke 35 er det 4 dager. Det er først og fremst å være med på potetopptakeren. Dette er i Våle og Andebu og kan også bli i Larvik.
– Høsting av hodekål fra ca 6. september og ut oktober. Det kan også bli aktuelt og være med på rensking av kål på vinteren. Gården ligger på Sem.
– Det kan også bli andre høsteoppdrag utover høsten.


10. Vi har også ledig stilling som landbruksvikar. Dette er jobben for deg som har utdanning og erfaring innen landbruk, er selvstendig og løsningsorientert og som kan steppe inn på gården når bonden er syk eller har behov for ferie og fritid.  Dette er en 100% stilling med fastlønn + tillegg.

Send gjerne en e-post til postmaster@vlt.no om noe av dette er interessant!